Fokus, effektivitet och hög service

Vissa möten behöver en högre grad av fokus och effektivitet med deltagare som kräver en ökad grad av uppmärksamhet. Startsträckan ska vara kort och tiden ska utnyttjas mycket effektivt.

I dessa fall behöver man anpassa valet av plats och innehåll för att motsvara dessa krav. Det kan röra sig om tekniska hjälpmedel, planering av mat och raster, lokal logistik, servicen på plats m.m. Kanske ska mötet kombineras med break out sessions i för ändamålet förberedda grupprum. Dokumentation och workshop-resultat sammanställs, gäster guidas rätt och tas om hand, flyg och andra transporter kanske behöver ändras.

Aktiva Event jobbar med mycket högt engagemang och kundnära service. Vi är ständigt redo att agera på våra kunders önskemål eller plötsliga oplanerade händelser.

Välkommen att pröva oss!

EN SV