Kommunträffen

Aktiva Event har haft glädjen att sedan 2012 planera och genomföra den årliga konferensen Kommunträffen. Två dagar fyllda med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med deltagare från Sveriges kommuner. Programmet är välfyllt med föredrag, seminarier, workshops och mingel – samt en underhållande och energisk middag med nya teman varje år.

EN SV