Musikfestival Nordic Green Energy

Företaget Nordic Green Energy (tidigare Kraft & Kultur) tog Aktiva Event till hjälp när man ville arrangera en musikfestival för att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke och erbjudande. Detta resulterade i den största festivalen någonsin i Kungsträdgården. Vårt helhetsansvar omfattade allt från design till renhållning och säkerhet samt sponsorer och underhållning. Festivalen blev mycket framgångsrik och blev ett återkommande event.

EN SV