Global events

Vi har satt samman det bästa av vår erfarenhet, det bästa av vår kunskap och våra förmågor och det här är resultatet.

Varje gång vi sätter en plan startar vi processen för att landa en succé.

Företagsevent i Stockholm

Aktiva Event har i många år arbetat med events i Stockholm. Tillsammans skräddarsyr vi kreativa och nyskapande lösningar för ditt event.

Kundevent

Vill ni stärka er relation eller visa uppskattning till era kunder och samarbetspartners, bjud in dem till ett spännande kundevent!

Eventdesign

Aktiva Event hjälper er att skapa den eventdesign ert event behöver. Vi tar fram designkoncept som förstärker aktiviteten och förhöjer upplevelsen.

Marknadsevent

Det är viktigt att ha en kreativ exponering av sitt varumärke och att hitta mer prisvärda och effektiva sätt att marknadsföra eller sälja sina produkter/tjänster mot målgruppen.

Personalevent

Med ett välplanerat personalevent blir era medarbetare mer sammansvetsade, kommunikationen blir bättre, arbetsmoralen höjs och friktionen minskas.

Mässa och Utställning

Ska ni vara med på en mässa eller arrangera en utställning? Vi hjälper er att skapa ett innehåll som stöder er övriga kommunikation och gör ert event till en upplevelse för deltagarna/besökarna.

Invigning & Jubileum

Vid speciella tillfällen vill man ofta uppmärksamma det som stärker ett varumärke och främjar relationen till nyckelmålgruppen.

Eventpersonal & Bemanning

Vi har professionell eventpersonal som bemannar din marknadsaktivitet eller interna tillställning.

Chinese (Traditional)EnglishGermanSwedish